rs-slider4-img3.png
rs-slider4-img8.png
rs-slider4-img5.png
rs-slider4-img4.png
computer_monitor_plain_white_screen_800_clr_2081.png
Screenshot (10).png
ERGENLİK VE GENÇLİK
ÇALIŞMALARI
coffee_cup_pens_pencils_400_clr_6459.png
ÖZÜ-ERGE
LOGO-en üst sağ köşeye.png
blank_bulletin_board_400_clr_2995.png
save-the-date.png
large_thumb_tack_400_clr_16520.png
custom_thumbtack_note_13032.png
paper_scrap_11898.png
large_thumb_tack_400_clr_16520.png
line_drawn_cat_400_wht_9929.jpg
rs-slider4-img7.png
Özyeğin Üniversitesi Ergenlik ve Gençlik Çalışmaları Grubu ergenlik ve yetişkinliğe geçiş dönemlerinde gerçekleşen yaşa bağlı değişimleri araştırmayı hedefleyen çalışmalar yürütmektedir.
child_with_dove.jpg
DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ
question_mark_bookshelf_1600_clr_9074.png
Ayfer Dost.jpg
alp_final.jpg
canan_ergin.jpg
nora wiium.jpg
Hasan Alp Aytuğlu ve Ayfer Dost-Gözkân SSEA Konferansı'nda gençlerde anlatısal benlik üzerine bir sunum gerçekleştirdiler
Ayfer Dost-Gözkân SSEA Konferansı'nda farklı etik dünya görüşlerine sahip gençlerde gelişimsel olanaklar ve pozitif gelişim ilişkisi üzerine sunum yaptı
HABERLER 2017-2018
Ayfer Dost-Gözkân, 2017 Kasım'da I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu'nda "Gelişim psikolojisinde karma yöntem: Niteliksel ve niceliksel yöntemin bir aradalığı ve getirdiği açılımlar" başlıklı bir sunum yaptı
Ayfer Dost-Gözkân ve Nora Wiium Cluj-Napoca, Romanya'da düzenlenen "SSEA: Beliren Yetişkinlikte Kimlik ve Benlik" Konferansı'nda "Sosyal Olanaklar ve Benlik Boyutları: Öz-Değerlendirmenin Aracı rolü" başlıklı bir sunum yaptılar
Ayfer Dost-Gözkân, Canan Ergin ve Nora Wiium Kasım 2017'de Washington DC'de gerçekleşen SSEA Konferansı'nda gençlerde sosyal çevre olanakları ve kimlik boyutları ilişkisi üzerine sunum gerçekleştirdiler
Ayfer Dost-Gözkân, Kasım 2017'de Mağusa'da gerçekleşen II. Sosyal Psikoloji Kongresi'nde "Farklı etik dünya görüşlerine sahip ergenlerde, temel psikolojik ihtiyaçların karşılanması ile psikolojik iyilik hali arasındaki ilişki: Birey odaklı analiz çalışması" başlıklı bir sunum yaptı
ebra_final.jpg
2017 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı mezunumuz ve TÜBİTAK proje bursiyerimiz Ebra Uraloğlu Amerika Birleşik Devletleri Clark Üniversitesi'ne gelişim psikolojisi doktorası yapmak üzere tam burslu olarak kabul edildi.
Yüksek lisans öğrencilerimiz Alp Aytuğlu, Pınar Bilir ve Pınar Şengül EARA ve SSEA Konferanslarına katılmak üzere TÜBİTAK'dan seyahat bursu kazandılar.
Pınar_sengul_final.jpg
bilir_final.jpg
ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI
Orhan Gelmedi_final.jpg
2017 lisans mezunumuz ve TÜBİTAK proje bursiyerimiz Orhan Gelmedi İtalya'daki Bergamo Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edildi.
alp_final.alternate.png
2018 Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programı mezunumuz ve TÜBİTAK bursiyerimiz Hasan Alp Aytuğlu University of Georgia human Development and Family Science doktora programına tam burslu olarak kabul aldı.
Projeler
Daha Fazla
Haberler
Daha Fazla
Yaklaşan Konferanslar
Daha Fazla

Hakkımızda

Özyeğin Üniversitesi Ergenlik ve Gençlik Çalışmaları Grubu  ergenlik ve yetişkinliğe geçiş dönemlerinde gerçekleşen yaşa bağlı değişimleri araştırmayı hedefleyen çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalar, daha çok pozitif genç gelişimi yaklaşımı, ekolojik kuram ve kendini-belirleme kuramını temel almaktadır. Özellikle odaklanılan araştırma konuları, aile, romantik ilişkiler ve arkadaşlık ilişkileri gibi yakın ilişkilerin nitelilerinin pozitif gelişimle ilişkisi; temel psikolojik ihtiyaçların yakın ilişkilerde karşılanma düzeyi ile okul başarısı, motivasyon, kimlik gelişimi ve psikolojik iyilik hali göstergeleri arasındaki ilişki; pozitif gelişim göstergeleri ile ilişkili bireysel ve toplumsal faktörler; farklı sosyal ilişki bağlamlarında duygu sosyalleştirme ve duygu düzenleme becerileri gibi gibi konulardır. Araştırmalarımızda, araştırma sorusunun doğasına göre hem niceliksel hem de niteliksel yöntemleri kullanmaktayız. Her iki yöntemin de insan psikolojisini anlamak için kendine özgü işlevleri ve faydaları olan araçlar olduğunu düşünüyoruz.

Türkçe