Ana içeriğe atla

Hizmetlerimiz

Fakülte özelinde yapılacak işbirliği

  • Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek olası vaka ve problemlere birlikte çözüm aranması.
  • Uzaktan eğitim ders tasarımının ve materyallerinin uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yapılandırılmasına ilişkin destek verilmesi.
  • LMS üzerinde farklı eklenti ve aktiviteler kullanılarak ders tasarım ve geliştirme sürecine destek verilmesi.
  • Her fakülteye özgü bir LMS 101 dersi açılarak öğretim elemanlarının kendi aralarında ve fakülteden sorumlu öğretim danışmanıyla etkileşim içerisinde bulunması için öğrenme topluluklarının oluşturulması.
  • Fakülte eğitim-öğretim organizasyonlarından sorumlu öğretim elemanı grubu ve OLTE danışmanları ile düzenli toplantıların yapılması.
  • Dönemsel toplantıların düzenlenerek deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşılması.
  • Fakültelerin isteğine göre atölye çalışmalarının ve eğitimlerin düzenlenmesi. Fakülteler ile işbirliği içinde ortak projelerin yürütülerek araştırma, geliştirme (örn: prototip geliştirme) ve uygulama (örn: pilot çalışmalar) çalışmalarının yapılması.