Dr. Öğretim Üyesi Ayfer Dost-Gözkân


Biyografi
Dr. Gözkan doktorasını Gelişim Psikolojisi alanında 2012 yılında Clark Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezi, ergen ve ebeveynlerin aile ilişkilerine ilişkin beklenti ve inançları, ergen-ebeveyn çatışması ve çatışma çözme davranışları üzerinedir. Araştırmaları, sosyal-duygusal gelişim, ergenlik psikolojisi, ergen-aile ilişkisi, göç bağlamında aile ilişkileri konularını kapsamaktadır.

Alp Aytuğlu

Alp Aytuğlu

Biyografi

Alp Aytuğlu 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Bilkent Üniversitesi'nde bitirme tezini, 'halk psikolojisi' konusu üzerinde yazarak hem zihin felsefesi hem de gelişim, sosyal ve bilişsel psikoloji alanlarında çalışma yaptı. 2013 yılında değişim programı (Erasmus) ile Hollanda'nın Tilburg Üniversitesi'nde 6 aylık eğitim gördü. 2014 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programına başladı. İlgi alanlarını çocuklarda zihin kuramının gelişimi, kültürel farkların ebeveynlik üzerindeki etkisi, babalığa hazır bulunuşluk ve baba-çocuk ilişkisi konuları oluşturmaktadır. Ergen ve Gençlik Çalışmaları Lab'ında TÜBİTAK bursiyeri olarak çalışmıştır. 2018 yaz döneminde tamamladığı "Beliren yetişkinlik döneminde gençlerin anne ve babalarıyla ilişkilerini içeren anlatıları ve pozitif gelişim" başlıklı tezini tamamlayarak mezuniyete hak kazanmış. 2018 güz döneminde University of Georgia human Development Bölümünde doktora öğrenimine başlamıştır.

Pınar Bilir

Pınar Bilir

Biyografi

Pınar Bilir 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Lisans tezi otizmli çocukların ailelerinde depresyon ve suçluluk duygusu üzerinedir. Bilkent Üniversitesin’de otizmli çocuklarla ilgili çalışmalarda yer aldı. 2012 yılı yazında Dokuz Eylül Anaokulu ve 2013 yazında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Yetişkin Ruh Sağlığı Anabilim Dalın’da staj yaptı. 2013 yazında Koç Üniversitesi ‘ELC for kids’ programında iki ay boyunca asistan psikolog olarak çalıştı. 2015 yılında yönlendirilmemiş oyun terapisi eğitimini süpervizyon da alarak tamamladı. Lisans eğitiminin ardından, 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programından mezun oldu. Yüksek lisans tezi ergenlerde temel psikolojik ihtiyaçların aile ve öğretmenler tarafından karşılanmasının matematik dersindeki özbelirlenmiş motivasyon, öz-yeterlik ve performans ile ilişkisi hakkındadır. 2016 yılından bu yana Renkli Orman Erken Çocukluk Merkezi’nde uzman psikolog olarak çalışmaktadır.

Pınar Erçelik

Pınar Erçelik

Biyografi

Pınar Erçelik Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı’nda tamamlamıştır. Tezini beliren yetişkinlik döneminde ihtiyaç doyumu ve kimlik statüleri arasındaki lişki üzerine yazmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Özyeğin Üniversitesi’nde Araştırma Görevliliği yapmıştır. Özel bir anaokulunda Okul Psikoloğu olarak görev yapmıştır. Mind and More Danışmanlık’ta Uzman Gelişim Psikoloğu olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları Bilişsel Beceri Eğitimi, Oyun Terapisi, Psikolojik değerlendirme ve danışmanlıktır.

Orhan Gelmedi

Orhan Gelmedi

Biyografi

Orhan Gelmedi 2012 yılında başladığı Özyeğin Üniversitesi’nde 2016-2017 bahar döneminde mezun olacağ psikoloji lisans programında öğrenimini sürdürmektedir. Buna ek olarak, Uluslararası İlişkiler yan dal programını 2016-2017 güz döneminde tamamlamıştır. Klinik Psikolog Ceren SEZEN’in 2013 yılındaki “Expectations from school with the effects of globalization” projesinde ve 2014 yılında ise “Examination of EQ levels of volleyball players” araştırmasında asistanlıkta bulunmuştur. 2015-2016 bahar döneminde Yrd. Doç. Dr. Ayfer DOST-GOZKAN’ın  sürdürmekte olduğu Ergenlerin Ebeveynleri ile Bilgi Paylaşma Davranışları: Bireye ve Aileye İlişkin Belirleyici Faktörler başlıklı projede TÜBİTAK araştırma asistanı olarak çalışmıştır. İtalya Bergamo University'de yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir.

Merve Özgüle

Merve Özgüle

Biyografi

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle 2012 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sonrası Buffalo,New York bünyesine bağlı Kadın ve Çocuk Hastanesi’nde DEHB tanısı almış çocuklardaki duygusal becerileri inceleyen projede araştırma asistanlığı yapmıştır. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Çocuk ve Ergen Alt dalı programını tamamlamıştır. Eğitim hayatı sürecinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Kliniği, Prof. Dr. Bengi Semerci Enstitüsü ve PSI Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gönüllü staj programını tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde iki yıl boyunca süpervizör eşliğinde stajyer klinik psikolog olarak görev almıştır.  Özyeğin Üniversitesi'nde ergen-ebeveyn ilişkilerini konu alan TÜBİTAK destekli projede araştırma asistanlığı yapmıştır. Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Bernard Van Leer Vakfı işbirliği ile yürütülen ‘Çocuklarda Şiddet Algısı’ projesinde araştırma asistanlığı yapmış ve yüksek lisans tezini bu proje kapsamında hazırlamıştır. Çocuklar ve ergenler için psikodinamik yönelimli psikoterapi ve çocuklara oyun terapisi hizmetleri vermektedir. Türk Psikologlar Derneği ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği üyesidir.

Maha Rauf

Maha Rauf

Biyografi

Maha Rauf, lisans derecesini Beaconhouse National Üniversitesi, Uygulamalı Piskoloji Bölümü’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Ardından, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programını 2016 yılında tamamlamıştır. Tezini, çalışan ve çalışmayan Pakistanlı çocukların yaşam doyumu ve özsaygısı üzerine yazmıştır. Tez çalışmasının bulgularını 2016 yılında, İspanya’da gerçekleşen EARA konferansında sözlü olarak sunmuştur. İlgi alanları; psikolojik iyi oluş, dışlanmış gruplar, çocuk işçiliği ve ergen grupları oluşturmaktadır. 
Kendisi şu an Rozan’da; duygusal ve psikolojik iyi oluş, cinsiyet, kadına ve çocuğa karşı şiddet, ve ergenlerde psikolojik ve sürdürülür sağlık konularını çalışan, Pakistan merkezli bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaktadır.      

Pınar Şengül

Pınar Şengül

Biyografi

Pınar Şengül lisans eğitimini 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Yakacık Doğa Koleji Rehberlik birimi, Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalında staj yaptı. 8-13 yaş arası çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak, özgüven ve yaratıcılıklarını arttırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi tarafından Nevşehir’de düzenlenen Kendini Keşfet sosyal sorumluluk projesine katıldı. Bunun yanında “Nevrotiklik, Mükemmeliyetçilik ve Başarı Odaklılığın Üniversite Öğrencilerindeki Sınav Kaygısına Etkisi” konulu araştırmasını 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde sundu. İki yıl araştırma görevlisi olarak çalıştığı Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programından 2017 yılında mezun oldu. Tezi  "Anne, baba ve yakın arkadaşın olumsuz duygulara tepkileri ile ergenlerin iyilik hali arasındaki ilişki" üzerinedir. 

Ebra Uraloğlu

Ebra Uraloğlu

Biyografi

Ebra Uraloğlu 2014 yılında Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca çeşitli anaokulları, danışmanlık merkezleri ve Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğinde staj yaptı. Lisans eğitimi sonrasında öncelikle bir engelli bakım merkezinde, sonrasında Yalova’da  bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak çalıştı. ÖzÜ Ergenlik ve Gençlik Lab'ında TÜBİTAK Proje asistanı olarak çalışan Ebra, 2017 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Yüksek lisans tezi "Ergenlerin ebeveynleri ve yakın arkadaşlarıyla bilgi paylaşma davranışı  ve iyilik hali: Birey-odaklı yaklaşım" başlığını taşımaktadır. 2017 yılı güz döneminde başladığı Clark Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Doktora programında öğrenimine devam etmektedir..

Gülşah Yavuz

Gülşah Yavuz

Biyografi

Gülşah Yavuz, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2017 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında Güvenli Çember (Circle of Security) Ebeveynlik Eğitimi Programı’na katılmıştır. Bu program kapsamında, ‘Sosyoekonomik düzeyi düşük grupta yer alan annelerin ebeveyn özyeterliği algısının, annelerin ve çocuklarının psikolojik sorunları üzerindeki aracı rolü’ başlıklı araştırmayı grup arkadaşlarıyla birlikte İzmir’deki 19. Psikoloji Kongresi’nde sunmuştur. Ayfer Dost Gözkan ile yaptığı ‘Ergenlerin ebeveynleri ile bilgi paylaşma davranışları: Bireysel ve aileye ilişkin belirleyici faktörler ve olumlu gelişim’ adlı araştırmada TÜBİTAK bursiyeri olarak çalışmıştır.  

Türkçe